אם הגעת לכאן, כנראה ששאלת את עצמך: מה בת׳כלס? איך הדברים קורים? איך משנים ממצב מצוי למצב רצוי.
מודעות היא דבר אחד, שינוי הוא מאתגר יותר.

הדרך ביניהם עוברת בתהליך אימוני שבו על סמך הידע החדש והמודעות בוחרים לעשות חדש ואחרת.
לכל אחד יש את הדרך המיוחדת לו לעבור, ועם זאת יש לפעמים כבר שבילים סלולים להיעזר בהם.
בעמוד כאן מוגשות כמה הצעות, כמה מסלולים. חלקם מתמקמים במרחב ההורי שלנו וחלקם במרחב האישי.
אפשר פשוט להתחיל לצעוד בהם, ואפשרי גם, לאחר שיחה ביננו, למצוא את השביל הספציפי שלך.

לחיצה כאן תאפשר לך לתאם לנו שיחת הכרות ומשם נבין ביחד